Shaik W120 «Gucci Eau De Parfum II for women», 50ml