Shaik W200 «Sospiro Perfumes Accento for women», 50ml